Malta Football Association
Kondoljanzi
Jan 9, 2013
Posted by:

 

 

Il-Malta Football Association turi s-sogħba għall-mewt tas-Sinjura Giovanna Mizzi, mart Freddie Mizzi, Membru Onorarju u eks-Viċi President tal-Assoċjazzjoni.

 

Is-Sinjura Mizzi mietet fl-eta’ ta’ 76 sena. Hi se tingħata l-aħħar tislima għada l-Erbgħa 9 ta’ Jannar 2013, fit-8.00am, fil-Knisja Parrokjali ta’ San Pawl, fil-Belt Valletta.

 

Il-Malta Football Association tibgħat il-kondoljanzi profondi tagħha lill-familja Mizzi, f’mument daqstant diffiċli.

 

 

 

 

 

 

 

Mark Attard

Malta Football Association

Press Officer

Official Sponsors
Commercial Partners